principle

 • 41principle — principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle vok. Prinzip, n rus. принцип, m pranc. principe, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 42principle — dėsnis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Moksliniais metodais (stebėjimu, lyginimu, eksperimentu) nustatytas ryšys tarp dviejų ar daugiau sąvokų, teiginių, reiškinių. atitikmenys: angl. law; principle vok. Gesetz, n rus. закон …

  Sporto terminų žodynas

 • 43principle — dėsnis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Teiginys, rodantis (apibrėžiantis) patikimą ryšį tarp priklausomų ir nepriklausomų kintamųjų. atitikmenys: angl. law; principle vok. Gesetz, n rus. закон …

  Sporto terminų žodynas

 • 44principle — principas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pagrindinė kurios nors teorijos, koncepcijos idėja, pagrindinis teiginys, iš kurio išvedami kiti (pvz., sportinio rengimo principai). kilmė lot. principium – pagrindas, pradžia… …

  Sporto terminų žodynas

 • 45principle — principas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Svarbiausioji kurios nors organizacijos savybė. kilmė lot. principium – pagrindas, pradžia atitikmenys: angl. principle vok. Grundsatz, m; Prinzip, n rus. принцип …

  Sporto terminų žodynas

 • 46principle — principas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Įsitikinimas, lemiantis žmogaus santykį su tikrove, jo elgesio ir veiklos normas. kilmė lot. principium – pagrindas, pradžia atitikmenys: angl. principle vok. Grundsatz, m; Prinzip, n …

  Sporto terminų žodynas

 • 47principle — The cause, source, or origin of anything; that from which a thing proceeds, as the principle of motion, the principles of action; ground, foundation, that which supports an assertion, an action or a series of actions, or of reasoning; a general… …

  Ballentine's law dictionary

 • 48Principle of contradiction — Principle Prin ci*ple, n. [F. principe, L. principium beginning, foundation, fr. princeps, cipis. See {Prince}.] 1. Beginning; commencement. [Obs.] [1913 Webster] Doubting sad end of principle unsound. Spenser. [1913 Webster] 2. A source, or… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 49Principle of material objectivity — is an obsolete term and should be replaced by principle of material frame indifference. ( I was responsible for introducing the obsolete term in 1958 and now regret that I misled a lot of people , Walter Noll). Here is a precise statement of the… …

  Wikipedia

 • 50Principle of consent — is a term used in the context of debate on a United Ireland, which states that Northern Ireland s constitutional status (as part of the United Kingdom) cannot change without majority support in Northern Ireland.[1] It is a central theme in the… …

  Wikipedia